Kunst

Kunst

In Harderwijk staan op vele plaatsen beelden. Beelden die verhalen vertellen van weemoed, verlies, hoop. Beelden die ontworpen zijn door kunstenaars uit verschillende tijden en streken. Beelden die gemaakt zijn van verschillende materialen. Beelden die aaneengeregen worden tot beeldenroutes. Onder andere monumenten en Beeldende Kunst zijn pijlers die cultuurhistorische waarde tot uitdrukking brengen. Kunst levert een bijdrage aan de beeldvorming, de identiteit en de sociale cohesie van Harderwijk. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

'Het Visservrouwtje'

Het Vissersvrouwtje staat op de plaats (op de kade bij de haven) waar eens de visafslag stond. Het is een eerbewijs aan alle Harderwijker Vissersvrouwen. Tijdens de Visserijdag in 2008 is hier een plaquette onthuld met de namen van alle Harderwijkse mannen en jongens die op zee gebleven zijn. Elk jaar tijdens de visserijdagen wordt ter nagedachtenis van hen een krans gelegd.

'De wandelaar'

‘De wandelaar’ - vervaardigd door beeldhouwer en omgevingskunstenaar Peter Erftemeijer uit Amsterdam. Dit bronzen beeld, in de volksmond ‘Dronken Jantje’ genoemd, is geplaatst in 1993 op de hoek Zeestraat en Laan 1940-1945 in Harderwijk.

Het twee meter hoge beeld ‘De wandelaar’ werd ter gelegenheid van de afsluiting van de herinrichting van de Zeebuurt op 17 december 1993 onthult door de toenmalige wethouder Jan ter Steeg. De internationaal bekende beeldhouwer en omgevingskunstenaar Peter Erftemeijer (1956) wordt gerekend tot een van de meest begaafde figuratief werkende Nederlandse kunstenaars in de hedendaagse beeldhouwkunst.

Maar zo zijn er ook modernere kunstwerken te vinden, zoals: ‘de Golf’ van Hedda Willem Buys in de wijk Drielanden; het wandreliëf van Linda Verkaik in het Stadhuis; en de zwanen van Evert den Hartog op het Triasplein.

Kunstwerken in de openbare ruimte

Bekijk al onze kunstschatten die in de openbare ruimte staan op de website http://harderwijk.kunstwacht.nl.

Gevelstenen

Het toepassen van gevelstenen is een oud gebruik. Het dateert uit de tijd dat er nog geen huisnummers werden toegepast. Een woning was herkenbaar aan (onder meer) de gevelsteen en vertelde vaak iets over (het beroep van) de bewoner. Daarmee kreeg iedere woning een eigen gezicht. Ook in de Harderwijkse binnenstad is een aantal huizen voorzien van een gevelsteen. En dat ziet de gemeente graag terug in de nieuw op te richten wijk Waterfront. Op de website van het Waterfront, www.waterfrontharderwijk.nl, vind u hierover meer informatie.

Ornamenten

In Harderwijk en dan met name de binnenstad zijn veel ornamenten te zien. Ornamenten op gebouwen hadden vaak een bouwkundige functie en waren onderdeel van de constructie. Naast de bouwkundige functie kunnen ornamenten een symbolische, esthetische of maatschappelijke functie hebben. Bekijk alle ornamenten op de website http://harderwijk-ornamenten.kunstwacht.nl.

Binnenkunst

Alle kunstwerken in het stads zijn digitaliseerd. De gehele kunstcollectie kunt u bekijken op http://harderwijk-binnenkunst.kunstwacht.nl.

De ‘binnenkunstcollectie’ van de gemeente Harderwijk bestaat voornamelijk uit tweedimensionale werken, zoals schilderijen, gravures, etsen, zeefdrukken en pentekeningen. De meeste werken bevinden zich in het stadhuis. Een aantal werken zijn in bruikleen gegeven aan het Stadsmuseum Harderwijk vanwege de historische waarde. Kwetsbare doeken zijn in het Streekarchief opgenomen. De imposante en belangrijke werken hangen in de raadzaal van het oude stadhuis op het Marktplein. Deze werken zijn te bezichtigen tijdens de rondleidingen van stadsgidsen van ’t Gilde.

Aanvullende informatie

Wij hebben van de kunstwerken zoveel mogelijk gegevens verzameld. Heeft u nog aanvullende informatie over een kunstwerk, dan horen wij dat graag. Hierover kunt u contact opnemen met Marjo Lenssen van het domein Samenleving.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens